Hello Dino czyli witamy na świecie małe dinozaury+ KONKURS.

Udostępnij ten post


Wyobraźcie sobie wielki, gęsty las. Ogromne drzewa skrzypią, a w tle słychać wodę spadającą z wodospadu i rozbijającą się o ogromne kamienie w dole. Nieopodal skał, tuż za gęstymi i pachnącymi krzewami można znaleźć ogromne gniazdo. W nim leży pięć jajek. Wszystko to w grze planszowej "Hello Dino".


Skoro Wasza wyobraźnia już się rozkręciła to zapraszam do wspólnej zabawy.


Nasze wielkie pudło z grą skrywa:

- 5 kolorowych dinozaurów
- 5 skorupek jajek
- planszę, która imituje gniazdo maluchów. Plansza podzielona jest na 5 kolorów takich samych jak dinozaury.
- 20 kart dinozaurów
- 1 kolorową kostkę
- instrukcję

Jak grać w "Hello Dino"?


Rozkładamy planszę i układamy na niej nasze dinozaury przykryte skorupkami. Pamietajcie żeby dobrze je pomieszać. Nikt nie może wiedzieć, jakiej barwy dinozaur ukrywa się na konkretnym polu. Grę rozpoczyna najmłodszy gracz. Wiadomo, że najmłodsi zawsze mają najwięcej przywilejów. Dziecko rzuca kostką i szuka dinozaura o takim kolorze jaki pokazał się na kostce. Jeżeli uda mu się znaleźć zgubę to bierze tekturowego dinozaura o tym właśnie kolorze. Może zdarzyć się tak, że na kostce pokaże się kolor dinozaura, którego już zdobyliśmy. W takiej sytuacji możemy przestawić jednego z dinozaurów na planszy na ten właśnie kolor lub zabrać jednego z dinozaurów z tej barwy na zupełnie inny kolor. Zapewne utrudni to wygranie naszym rywalom lub nam. Dodatkowym utrudnieniem jest, gdy na kostce wykulamy strzałkę. Oznacza to, że gracz kręci planszą w lewo lub prawo. Wygrywa ten kto pierwszy zdobędzie tekturowe dinozaury we wszystkich kolorach.Możecie zobaczyć jak fajnie bawiliśmy się podczas gry na krótkim filmiku na FB- klik.

Jak widzicie nasze maluchy potrafią nieźle napsocić w swoim gniazdku i nie dają rady usiedzieć w jednym miejscu. Mimo wszystko potrafią wiele nauczyć dzieci.

Co daje nam granie z dzieckiem w "Hello Dino"?


-Dziecko uczy się cierpliwości i przestrzegania zasad.

Czekanie na swoją kolej nie zawsze jest łatwe. Powstrzymanie ciekawości żeby nie spojrzeć pod skorupkę też nie zawsze jest łatwe. Podczas zabawy trenujemy charakter dziecka.

- Ćwiczenie koncentracji i pamięci.

Żółty dinozaur, koło czerwonego, niebieski na fioletowej planszy. Zakręcenie kołem w lewo, zawodnik przestawił żółtego na czerwone pole. Zapamiętać położenie wszystkich dinozaurów to nie lada wyzwanie. W szczególności, gdy tak wiele się dzieje.

W naszym domu dinozaury rozgościły się bardzo szybko. Figurki służą nam nie tylko do gry ale także do zabawy. Etap fascynacji tymi wielkimi stworzeniami powrócił do nas wraz z pierwszą rundą gry. Może też macie ochotę na przygarnięcie takiej samej ekipy małych dinozaurów z gry "Hello Dino" Piątnik Polska? Jeżeli tak to zapraszam!

Konkurs!


Zabawa dla fanów Mama Balbinka i Piątnik Polska.

Czas trwania zabawy: 14.11.2018 - 27.11.2018

Wyniki do 5 dni roboczych od zakończenia konkursu.

Zadanie konkursowe: Widzisz te pięć uroczych, małych dinozaurów? Szukamy dla nich imion! Według Filipa żółty i czerwony to dziewczynki. Niebieski, fioletowy i zielony to chłopcy.

Zwiększ swoją szansę na nagrodę i nazwij dinozaury zostawiając komentarz na blogu i na FB- klik. Możesz zostawić dwa różne komentarze.


Nagrodą jest jeden egzemplarz gry "Hello Dino".

Wygrywa jedna odpowiedź z imionami, które najbardziej nam się spodobają.
W konkursie biorą udział wszystkie odpowiedzi pozostawione na blogu i na FB zgodne z regulaminem.

Filip zadecydował :) Wybrał odpowiedź i zrobił sobie z niej wyliczankę:

Zielony-Rami
Niebieski- Tami
Fioletowy- Jami
Czerwony- Mami
i Zośka - żółty 😁

Gratulacje Karolina Stawska. Czekamy na kontakt. W tym tygodniu startujemy z kolejnym planszówkowym konkursem!

Szczegółowy regulamin:

Regulamin
1. WARUNKI OGÓLNE
1.1. Niniejszy regulamin konkursu określa warunki i zasady uczestniczenia w Konkursie.
1.2. Organizatorem Konkursu jest właściciel fanpage’ahttps://www.facebook.com/maamaabloog/ a sponsorem nagród Piątnik Polska
1.3. W trakcie trwania Konkursu treść Regulaminu Konkursu będzie dostępna do wglądu na fanpage’uhttps://www.facebook.com/maamaabloog/ lub na stroniewww.mamabalbinka.pl co umożliwi użytkownikowi jego pobranie, przechowywanie i odtwarzanie w normalnym toku konkursu.
1.4. Warunki uczestnictwa w Konkursie określone są w niniejszym Regulaminie Konkursu, a każde zgłoszenie Uczestnika do Konkursu na warunkach określonych w Regulaminie będzie jednoznaczne z faktem, iż Uczestnik zapoznał się z treścią Regulaminu i go akceptuje, wyraził zgodę na przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych zgodnie z punktem 5 poniżej, wyraził zgodę, iż w razie wygranej zostanie wskazany w komentarzu pod postem konkursowym na stronie wskazanej w punkcie 1.3 powyżej oraz przenosi majątkowe prawa autorskie do dzieła utworzonego przez Użytkownika na polach eksploatacji określonych w punkcie 6 poniżej.
1.5. Konkurs jest organizowany na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej, Uczestnicy nadsyłają prace konkursowe w komentarzu pod postem konkursowym na fanpage Mama Balbinka

2. CZAS TRWANIA KONKURSU

2.1. Konkurs trwa od dnia 14.11.2018 do 27.11.2018 do godziny 23:59

3. UCZESTNICY KONKURSU

3.1. Uczestnikiem Konkursu może być każda pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, będąca konsumentem w rozumieniu art.22 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 1964 r., Nr 16, poz. 93 ze zm.), zamieszkała na terytorium Polski, która może być fanem strony https://www.facebook.com/maamaabloog/ 
3.2.Z konkursu wyłączeni są pracownicy Organizatora, osoby wyznaczone przez Organizatora do przeprowadzenia nadzoru nad przebiegiem Konkursu, pracownicy podmiotów współpracujących z Organizatorem, jak również osoby bezpośrednio zaangażowane w przygotowanie Konkursu, pracownicy którejkolwiek z agencji lub podmiotów reklamowych współpracujących z Organizatorem, a także członkowie najbliższej rodziny tych osób.
3.3. Przez członków najbliższej rodziny, o których mowa w pkt. 3.2 powyżej, rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, rodziców małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia.

4. ZASADY KONKURSU
4.1. Zadanie konkursowe polega na przesłaniu w komentarzu pod postem konkursowym odpowiedzi na pytanie.
4.2. Wysyłając zgłoszenie osoba wskazana w pkt 3.1, po akceptacji warunków, o których mowa w punkcie 1 staje się uczestnikiem Konkursu („Uczestnik”). Wysyłając zgłoszenie Uczestnik akceptuje zapisy niniejszego regulaminu.
4.3. Wszystkie zgłoszenia, zawierające treści obraźliwe lub obelżywe, naruszające czyjeś prawa autorskie; zawierające treści erotyczne, niecenzuralne, ośmieszające, nieprzyzwoite, naruszające powszechnie akceptowane zasady moralności, naruszające godność osobistą, nawiązania do symboli religijnych, etnicznych lub rasowych, a także takie, które nie zawierają  podstawowych wymagań, stawianych przez stronę, zostaną usunięte przez moderatorów.
4.4. Nadsyłając zgłoszenie (fotografię/fotografie wraz z opisem), Uczestnik zaświadcza, że posiada do niego/nich pełne prawa autorskie.
4.5. Celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Konkursu, a w szczególności w celu dokonania oceny prawidłowości zgłoszeń konkursowych oraz dokonania wyboru zwycięzcy, Organizator powoła Komisję Konkursową. W skład Komisji Konkursowej wejdą osoby delegowane przez Organizatora. Nagroda zostanie przyznana autorowi najciekawszego zdjęcia/zdjęć przedstawiających daną realizację.
4.6. Informację o wygranej Zwycięzca otrzyma w formie komentarza pod postem konkursowym na stronie www.mamabalbinka.pl lub na FB.
4.7. Jeden Uczestnik może wziąć udział udzielając raz odpowiedzi na FB i raz na blogu.
4.8. W Konkursie wezmą udział wyłącznie zgłoszenia, które dotrą do Organizatora w okresie trwania Konkursu, określonym w pkt. 2.1, spełniające warunki Regulaminu.
4.9. Wpływ zadania konkursowego rejestrowany jest przez stronę https://www.facebook.com/maamaabloog/.  Data i godzina wpływu odpowiedzi zadania konkursowego zostanie ustalona na podstawie daty i godziny zarejestrowanej przez stronę. W przypadku edytowania przez Uczestnika wcześniejszego zgłoszenia, za datę wpływu odpowiedzi, uznaje się datę i godzinę ostatniej wiadomości.

5. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

5.1. Uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie danych osobowych uzyskanych w związku z organizacją i przeprowadzeniem Konkursu.
5.2. Administratorem danych osobowych uczestników Konkursu jest Mama Balbinka. Dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie w celach związanych z Konkursem – przyznania i wydania nagrody.Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do otrzymania nagrody. Uczestnicy maja prawo wglądu w swoje dane, prawo ich poprawiania oraz żądania usunięcia.


5.3. Imię i nazwisko Zwycięzcy deklarowane w jego profilu na Facebook.com zostanie zamieszczone na stronie https://www.facebook.com/maamaabloog/ na co uczestnik wyraża zgodę przystępując do Konkursu.
5.4. Wysłanie przez Uczestnika zgłoszenia w ramach Konkursu jest jednoznaczne z zaakceptowaniem przez Uczestnika zasad Konkursu opisanych w Regulaminie.

6. PRAWA AUTORSKIE I POZOSTAŁE WARUNKI PRAWNE

6.1. Akceptując Regulamin uczestnik konkursu wyraża zgodę na opublikowanie przysłanego zgłoszenia na stronie www.mamabalbinka.pl
6.2. W przypadku, gdyby przesłane na potrzeby Konkursu przez Uczestnika zgłoszenie na stronie www.mamabalbinka.pl charakter utworu w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.2006.90.631 z późn. zm.), to znaczy będzie przejawem działalności twórczej o indywidualnym charakterze, Uczestnik wysyłając zgłoszenie na stronie https://www.facebook.com/maamaabloog/ w wiadomości prywatnej, udziela Organizatorom konkursu nieodpłatnej, wyłącznej  licencji, z prawem do udzielania sublicencji do tego utworu bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, na następujących polach eksploatacji:
a) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania w szczególności poprzez umieszczenie na stronach internetowych Organizatora oraz na stronie, o której mowa w punkcie 1.3 powyżej - wytwarzanie wszelkimi technikami, w tym zapisu magnetycznego, światłoczułą, audiowizualną, cyfrową, optyczną, drukarską, komputerową;
b) w zakresie obrotu egzemplarzami, na których utwór utrwalono - wprowadzanie do obrotu, użyczanie lub najem egzemplarzy;
c) nadawanie za pomocą wizji lub fonii przewodowej oraz bezprzewodowej przez stacje naziemne, za pośrednictwem satelity (sygnał kodowany i nie kodowany) wraz z prawem do reemisji przez inną organizację radiową lub telewizyjną oraz retransmisji w ramach platform cyfrowych oraz/lub w sieciach kablowych;
d) eksploatacja za pomocą technologii w tym w przekazach tekstowych (np. SMS, WAP, MMS) i audiowizualnych;
e) w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż mowa powyżej - publiczne odtwarzanie, publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym w sieciach internet, intranet i innych sieciach teleinformatycznych, multimedialnych i komputerowych;
f) wykorzystanie w całości, jak i w dowolnych fragmentach, w tym w utworach audiowizualnych, programach telewizyjnych i radiowych oraz w reklamie prasowej, telewizyjnej, radiowej, internetowej itp.;

7. NAGRODY
7.1.  Nagrodą jest jeden egzemplarz gry "Hello Dino". 

8. WYDAWANIE NAGRÓD
8.1. Nagroda zostanie wysłana za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres podany przez uczestnika w wiadomości prywatnej nadesłanej na stroniehttps://www.facebook.com/maamaabloog/
8.2. Uczestnik, który zwyciężył, zobowiązany jest na prośbę Organizatora do podania Organizatorowi  adresu, na który przesłana ma być nagroda. Zaniechanie tego obowiązku lub podanie błędnego adresu, które spowoduje brak możliwości przesłania Uczestnikowi Nagrody powoduje utratę prawa Uczestnika do Nagrody.
8.3. Oprócz sytuacji opisanej w 8.2 powyżej laureat traci prawo do nagrody i staje się ona własnością Organizatora w następujących sytuacjach:
a)             w przypadku odmowy przyjęcia lub nieodebrania nagrody przez laureata,
b)             w przypadku nieotrzymania przez Organizatora odpowiedzi  w ciągu 7 dni od daty powiadomienia tj. wysłania informacji w wiadomości prywatnej poprzez portal Facebook  o wygranej.
8.4.  W przypadku sytuacji spornych, ostateczna decyzja o wyłonieniu laureata/laureatów należy do Organizatora. Decyzje Organizatora są ostateczne i nieodwołalne.

9. INNE POSTANOWIENIA

9.1. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji, czy nagrodzony Uczestnik spełnia warunki określone w Regulaminie Konkursu. W tym celu może żądać od Uczestnika złożenia określonych oświadczeń, podania określonych danych, bądź przedłożenia określonych dokumentów. Niespełnienie warunków Konkursu lub odmowa spełnienia powyższych żądań powoduje wykluczenie danego Uczestnika z Konkursu z jednoczesnym wygaśnięciem prawa do nagrody i jakichkolwiek innych roszczeń w stosunku do Organizatora.
9.2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wadliwe działanie lub przerwy w działaniu sieci Internet.
9.3. Organizator informuje, że Konkurs nie jest w żadnym zakresie sponsorowany, wspierany, administrowany, ani stowarzyszony z portalem www.facebook.com.Facebook jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook Inc., a Delaware Corporation z siedzibą przy 1601 s. California Ave, PaloAlto CA 94 304. Informacje podawane przez uczestników Konkursu są informacjami podawanymi Organizatorowi, a nie portalowi www.facebook.com. Informacje te będą wykorzystane wyłącznie w celu przeprowadzenia Konkursu przez Organizatora.
9.4. Uczestnictwo w Konkursie jest dobrowolne.
9.5. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w czasie trwania Konkursu wynikających z nadużyć ze strony Uczestnika, w tym w szczególności złamania przez Uczestnika zasad Regulaminu Konkursu Organizator ma prawo nieodwołalnie wykluczyć danego Uczestnika z Konkursu informując o tym Uczestnika poprzez wysłanie wiadomości prywatnej do Uczestnika poprzez portal Facebook.  Organizator zastrzega sobie prawo powierzenia wykonania poszczególnych czynności organizacyjnych, administracyjnych i innych w ramach realizacji Konkursu, podwykonawcom Organizatora.
9.6. Wszelkie dodatkowe informacje o Konkursie, związane z jego funkcjonowaniem Uczestnik Konkursu może uzyskać wysyłając wiadomość prywatną poprzez stronę https://www.facebook.com/maamaabloog/ 
9.7. Postanowienia Regulaminu są wyłączną podstawą prowadzenia Konkursu, a ich wykładnia i interpretacja należy wyłącznie do Komisji Konkursowej.
9.8. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany zasad Konkursu i treści niniejszego Regulaminu bez podania przyczyny, jeżeli nie wpłynie to na pogorszenie warunków udziału w Konkursie i nie będzie naruszało podstawowej koncepcji Konkursu.
9.9. W sprawach nieuregulowanych stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego.
9.10. Niniejszy Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 19. 11. 2009 o grach hazardowych (Dz.U.09.201.1540 z póz. Zm.)

Brak komentarzy :

Publikowanie komentarza